A Masia Papiol som respectuosos amb el medi ambient i ja fa 7 anys que no utilitzem insecticides en la finca. Utilitzem les feromones com a principal eina de lluita . Us expliquem breument el sistema:

La confusió sexual és un mètode biotecnològic de lluita contra el corc del raïm (Lobesia botrana) que es basa en l’ús de les feromones. Les feromones sexuals són substàncies volàtils que,emeses de manera natural pels insectes femella, tenen com a funció l’atracció dels mascles per aconseguir l’aparellament.

Les feromones tenen un paper molt important en la gestió raonada de les plagues dels conreus, ens serveixen per controlar la plaga directament (confusió sexual ).

Les feromones que s’utilitzen són idèntiques a les produïdes naturalment per les papallones femelles, però sintetitzades de manera industrial.

La confusió sexual

La confusió sexual es basa en la difusió contínua i homogènia de feromones a l’atmosfera d’una determinada àrea, per provocar la desorientació del mascle i impedir l’aparellament. Si les feromones sintètiques es troben en l’ambient en una quantitat suficient, aconsegueixen saturar la capacitat olfactiva dels insectes mascle, impossibilitant-los per captar la feromona natural emesa per la femella. D’aquesta manera aconseguim trencar el cicle de la plaga abans de l’aparició de la fase perjudicial.